Pozvánka na schůzi výboru sdružení

Schůze výboru je plánována na pátek 7. května 2010 ve 20:00 u Martiny.
Dostavte se v počtu hojném a náladě dobré.

Odpovědět