Jarní úklid odpadků kolem silnice Radostín – Vojnův Městec

Následující text by měl být zveřejněn v místních květnových „Novinkách“ (9.5.2010 poslán redakci).

V sobotu 17.4. 2010 se sešli členové občanského sdružení Přátelé Radostína k první společné akci – jarnímu úklidu odpadků podél silnice vedoucí z Radostína do Vojnova Městce. Kromě obalů od sušenek a čokolád, krabiček od cigaret a téměř všude přítomných PET-lahví, na nás čekalo asi nejhorší „překvapení“ pod hrází Malého Dářka. Jinak romantické místo, které je vstupní branou do Přírodní rezervace Štíří důl, ukrývalo pomalu vznikající černou skládku. Do téměř 40-ti sběrných pytlů (žluté na plasty, modré na sklo a směsný odpad) bylo nasbíráno několik stovek rozbitých zavařovacích sklenic a víček, plastů, lahví od alkoholu, stažených izolací z kabelů a dětských plenek (včetně bohaté nádivky). Dalšími nálezy byly odhozené pneumatiky, nepotřebné oblečení, staré železo, umyvadlo, atd. Bohužel zde nechyběl ani nebezpečný odpad (lahve s chemikáliemi a ředidly, kanystr, plechovky s barvou, části lepenkové střechy, baterie, televize a použité léčivo). Je velice smutné, že se takové věci objevují v přírodě v době, kdy jsou už v každé vesnici běžně zajištěny kontejnery na sklo a plasty, kdy se pořádají pravidelné svozy nebezpečných odpadů, kdy existují speciální sběrné dvory a kdy je celá problematika poměrně často prezentována a vysvětlována v médiích. Stejně zarážející je chování některých cyklistů a projíždějících řidičů, kteří se spoléhají na to, že odhozené obaly a PET-lahve „někdo uklidí“. Celá akce proběhla v rámci krajského projektu „Čistá Vysočina“, jehož se letos zúčastnilo přes 14 000 dobrovolníků. U nás začal sběr v 9:30 ráno a skončil ve 20:30 večer. Přesně v poledne jsme si připomněli minutou ticha oběti polské letecké katastrofy u ruského Smolensku (na sobotu připadl Státní smutek ČR). Děkujeme spoluobčanům z Radostína za zapůjčení dvoukoláku, auta s přívěsem a za zajištění chutné svačinky. Největší poděkování patří organizátorům akce, kteří nám poskytli sběrné pytle a v následujících dnech nashromážděný odpad odvezli. Kolem silnice je po letech opět čisto, doufejme, že tento stav vydrží co nejdéle. Vždyť je to vizitka nás všech !

Přátelé Radostína


“Jarní úklid odpadků kolem silnice Radostín – Vojnův Městec” Jedna reakce

  1. Marťa řekl:

    Vtipné (jako vždy), výstižné a poučné! Ještě doplnit nějakou fotečkou a tradá do Novinek…

Odpovědět