Průběh Radostínského Létodání 2010

První červencovou sobotu proběhl na radostínském obecním „Place“ I. ročník Radostínského Létodání, které by mělo tradičně zahajovat tzv. RAKULE – tedy Radostínské kulturní léto, pořádané občanským sdružením Přátelé Radostína.

Léto přišlo do Radostína přivítat na 150 diváků. Po slavnostním proslovu a představení Přátel Radostína se na scéně objevilo „Léto“ v celé své kráse i se svou družinou. Odcházející „Jaro“ ještě naposledy ukázalo svou letošní ošklivou podobu, po cestě z něj kapaly kusy mazlavého bahna, vypustilo poslední větry a neodpustilo si svlažit diváky závěrečným jarním deštíkem. Ještě před svým definitivním odchodem předalo Jaro obřadně nadvládu Létu a poté na celý dlouhý rok opustilo scénu. Žezla se již mohlo chopit krásné a energické Léto, chladící své mladé tělo v bazénku s letní rosou.

Návštěvníci se po zahájení přenesli mezi staré pověsti z Radostína a okolí, které se živě odehrávaly mezi divadelními kulisami, z nichž některé mají více než 80-ti letou historii. Průvodcovská trasa vedla přes náves k první radostínské chalupě, která byla údajně postavena na místě šťastného nalezení královského či zemanského synka. Monumentální vstupní branou návštěvníci vcházeli do žďárského zámku s obrazovou galerií, zavítali také až do vzdálené Sicílie k rakvi a ostatkům sv. Rosálie, patronky obce Radostín. Cestou mohli potkat také loupežníky ze Štířího dolu a popovídat si s rybáři u Velkého Dářka.

Na své si přišly také děti, které po skončení prohlídkové trasy mohly spolu s rybáři přenášet kapry a vodu do kádí, svázány v pytlích utíkaly od zlých loupežníků, hledaly cestu ven z temného lesa a sbíraly léčivé bylinky pro záchranu lidských životů před zhoubným morovým bacilem. Po zvládnutí všech úkolů si děti mohly vyzvednout sladkou odměnu.

Nyní už jen zbývá popřát všem krásné léto… a těšíme se nashledanou třeba při Radostínském Létobraní.

Přátelé Radostína

pozn.: Text byl zveřejněn v místních „Novinkách“.
Autorem textu je Martina Kesnerová.

Odpovědět