Pozvání od „Společnosti Jana Zrzavého“

Společnost Jana Zrzavého v Krucemburku si Vás dovoluje pozvat na kulturní akce, které se konají v Praze a Krucemburku u příležitosti 120. výročí narození významného českého malíře Jana Zrzavého (1890-1977).

2.11. 2010
Vzpomínkový večer v Národním muzeu v Praze
(s prezentací nové publikace „Jan Zrzavý a Benátky“)

5.11. 2010
Vernisáž výstavy a scénická produkce v Krucemburku
(s prezentací 2. rozšířeného vydání knihy „Janu Zrzavému s láskou“)

Letos v létě (19.6. 2010) byla na umělcovu památku odhalena na krucemburském náměstí (č.p. 13) Zrzavého portrétní busta, jejímž autorem je mistrův někdejší přítel, akademický sochař Bohumír Koubek. Slavnostní proslov pronesl přední český historik umění, již devadesátiletý prof. František Dvořák. Odhalení byl kromě jiných čestných hostů přítomen též autor umělcovy podobizny. Malířovými ústy, pochopitelně v tradičním baretu, s hůlkou a patřičným cynismem, promluvil k shromážděným zdejší ochotnický herec Stanislav Michka z Chotěboře.

Připomínáme, že malíř Jan Zrzavý se sice narodil v nedaleké Okrouhlici, za své „pravé“ rodiště však pokládal milovaný Krucemburk, kam v dětství jezdíval na prázdniny k prarodičům a kde měl mnoho příbuzných. Rád se sem vracel i později, maloval zde, v okolních táhlých kopcích nacházel inspiraci pro svou jedinečnou malířskou tvorbu. Po umělcově smrti bylo vyslyšeno jeho poslední přání – být pohřben na krucemburském katolickém hřbitově.

Na závěr ještě jedna genealogická zajímavost:

Malířova prababička Dorota Zrzavá rozená Tománková (1800-1869), manželka krucemburského rychtáře, sedláka a stavebníka legendárního hostince „Na Špici“ (č.p. 179), Jana „Velkého“ Zrzavého, pocházela z našeho Radostína !

Odpovědět