Pozvánka na tradiční akci „EXPEDICE RAČÍN 84“

Otcové zakladatelé a Obecní úřad v Radostíně srdečně zvou všechny přátele běhu na lyžích
na 27. ročník

EXPEDICE RAČÍN 84 – Procházkův memoriál

Start: Sobota 5.2.2011 v 10.00 hod. v Radostíně před restaurací “Šimák“

Trať a kontroly klasického okruhu:

Jsou vyznačené na rubu pozvánky v oficielní orientační mapě.
Po složitém a přesném měření a velmi zdlouhavém jednání byla do mapky dodatečně zanesena kilometráž. Tratě lze volit libovolně dle lyžařských indispozic závodníků a s přihlédnutím k průjezdním kontrolám.

Občerstvení a mazání:

Je zajištěné v kontrolních stanicích. Na trať se doporučuje zásoba tekutin od různých výrobců a dodavatelů a to v množství jakémkoliv, kromě malého.

Různé:

V případě nepříznivých sněhových podmínek se závodníci vydají na známou trať pěšky. Siitonenův krok je zakázaný. Zvláště pak se zakazuje posmívat se ležícím závodníkům! Závodníci se zúčastňují závodu ve vlastním zájmu a na vlastní nebezpečí.

Pokyny a informace pro začátečníky:

V základním postoji a v leže musí lyže zachovávat rovnoběžnou polohu. Hůlkami se vyrovnává při expedičních jízdách rovnováha, je-li jaká.

Těšíme se na tvoji účast a pamatuj, že není důležité se zúčastnit, ale zvítězit! Buduj expediční činnost v duchu hesla: Žárovky nebudou, naše Expedice ano!

příloha: pozvánka (letáček v .jpg)

pozn.: V příloze je rub pozvánky oddělen čarou.
Následující informace k tzv. Siitonenovu kroku pochází z diplomové práce „Posouzení diference v aplikaci bruslařské techniky běhu na lyžích“ vypracované Petrou Rohanovou na FSpS MU (Brno 2007): „…Za představitele „volného způsobu“ je považován též Fin P. Siitonen, který na ZOH 1976 v Innsbrucku uplatňoval jednostranné bruslení, kdy jedna lyže jede ve stopě a druhá slouží k odrazu (Siitonenův krok)…“.

Odpovědět