STANOVISKO o. s. Přátelé Radostína k obecnímu záměru případné revitalizace okolí Dolního rybníka

– občanské sdružení se přiklání k zachování současného zábradlí na hrázi rybníka, k jeho vyspravení, doplnění chybějících částí a natření pohledově nerušivou barvou (tmavě zelená – polomatná, RAL 6005)

– stávající zábradlí je pro obec nenáročné na údržbu, jeho pevná konstrukce dobře odolává při vyhrnování sněhu v zimních měsících; z hlediska zachovávání a obnovování tradičního vzhledu návsi je proto mnohem problematičtější masivní použití betonu při „východní“ hrázi

– v případě plánování rozsáhlejší investice doporučujeme alespoň nahrazení současných svislých betonových panelů při „severní“ a „jižní“ straně rybníka zpevněným přírodním břehem při zachování současné vzrostlé zeleně; betonové panely působí v malebném venkovském prostředí cizorodě a navíc jsou snadným cílem vandalů

– občanské sdružení nesouhlasí s případným rozmístěním laviček kolem Dolního rybníka, pro obec by to znamenalo nutnost pravidelné údržby tohoto mobiliáře, komplikace při sekání trávy s pomocí zahradního traktoru, problémy s odhozenými odpadky a vandalismem, navíc pochybujeme o míře využitelnosti laviček v tomto prostoru, lavičky jsou spíše městským parkovým prvkem (domácí obyvatelé mají ve veřejném prostoru možnost využívat příjemného a klidného posezení u „kamenného stolu“ u Horního rybníka, nebo na lavičkách u nově zřízeného dětského hřiště); uvažovat lze naproti tomu např. o umístění lavičky v autobusové čekárně

– odpočinkové posezení pro turisty by bylo vhodnější vyřešit např. vybudováním stylového dřevěného přístřešku na dosud prakticky nevyužitém rozsáhlém pozemku parkoviště, kde by se nacházela na způsob obdobných zařízení mapa mikroregionu, stručné informace o historii obce, stavebních památkách, celoročních sportovních možnostech a nejrůznější tipy k výletům po okolí Radostína; turistický přístřešek a výsadba zeleně by tak výrazně napomohli zkrášlit tento dosud nepříliš upravený prostor obecního parkoviště

Stanovisko k případné revitalizaci okolí Dolního rybníka bylo projednáno na schůzi výboru občanského sdružení Přátelé Radostína dne 28.12. 2010.

Odpovědět