Pozvánka na společný úklid odpadků podél silnic a cest

O tom, že se česká krajina v poslední době stává, zvláště podél silnic a cest, téměř souvislým „smetištěm“, se bohužel může při jarní vycházce, nebo projížďce na kole, přesvědčit každý všímavý člověk (problém se totiž týká rovnoměrně celé České republiky). Nevychovaní spoluobčané do příkopů běžně odhazují plastové PET-lahve, nejrůznější těžko rozložitelné obaly od pokrmů, sušenek, energetických tyčinek, krabičky od cigaret, výjimkou ovšem nejsou ani pytle s komunálním odpadem, stavební suť, staré pneumatiky, televizory, atd. Zatímco se ve městech, v obcích (a u našich západních sousedů i mimo ně) starají o takto vzniklý nepořádek k tomu pověřené firmy a osoby, ve volné krajině a při silnicích odpadky většinou nikdo neuklízí, ty se pak léta bez povšimnutí hromadí, zarůstají trávou, nebo je vítr roznáší do polí, lesů, luk a vodních toků.

Tento neutěšený stav ale nastavuje zrcadlo i nám samotným, je vizitkou vyspělosti a kulturní úrovně naší společnosti. Poukazuje na lhostejnost nezanedbatelné části lidí ke svému okolí, širšímu „domovu“, na jejich neschopnost vnímat (a hájit) krásu kolem sebe. Zájmy mnohých občanů zkrátka často začínají a končí s plotem – hranicí jejich vlastních pozemků, a to rozhodně není dobře. V Radostíně u Vojnova Městce se místní občanské sdružení rozhodlo již druhým rokem využít krajské akce s názvem „Čistá Vysočina“, při níž je dobrovolníky uklizen vždy nějaký vybraný úsek krajiny, zpravidla v bezprostřední blízkosti veřejné komunikace.

Budeme velice potěšeni, když se do jarního úklidu zapojíte s námi, vždyť to děláme pro sebe !!!!

Sraz:

v sobotu 9.4.2011 v 9.00h (u křižovatky před Kučerovýma a starým Procházkovým hostincem v Radostíně)

v neděli 10.4.2011 ve 13.00h (tamtéž)

P.S.: Vemte si případně rukavice, dále nějakou svačinu a něco na pití. Pytle na odpadky dodáme, jejich následný odvoz bude zajištěn v dalších dnech v rámci akce „Čistá Vysočina“ (viz www.kr-vysocina.cz). Při nepřízni počasí (vytrvalý déšť, sněžení) se sběr odkládá na další sobotu a neděli.

Odpovědět