STANOVISKO O.S. PŘÁTELÉ RADOSTÍNA K ŽÁDOSTI MANŽELŮ M. O POKÁCENÍ DVOU VZROSTLÝCH STROMŮ

Občanské sdružení Přátelé Radostína zásadně nesouhlasí s žádostí o pokácení vzrostlého stromu (jírovec maďal/kaštan), který se nachází na pozemku obce a sousedí s pozemkem manželů M. (parcelní číslo st. 97). Vitální strom je v místě nespornou dominantou, svoji hmotou a korunou pozitivně přispívá k optickému pročlenění okolního prostranství, které je v této části obce na tradiční vzrostlou zeleň poměrně chudé.

Ve věci druhého vzrostlého stromu (jasan ztepilý), rostoucího na pozemku manželů M. (parcelní číslo 240/10) doporučujeme s vydáním souhlasného stanoviska k pokácení počkat do doby, kdy bude stavba zamýšleného domu aktuální záležitostí (zahájení stavebních prací), a kdy bude zřejmé, že strom novostavbě brání, nebo ji jinak výrazně omezuje. Koruna tohoto stromu se významně uplatňuje v dálkových pohledech. Výškově i objemově navíc vyvažuje hmotu sousedního rodinného domu, čímž přispívá k harmonickému vyznění celého prostoru. V případě povolení kácení tohoto stromu budeme požadovat vysazení adekvátní náhrady (po dohodě se sousedem např. blíže k hranici obou pozemků).

V Radostíně, dne 6.5. 2011
Přátelé Radostína o.s.

jasan a jirovec

pozn.: Z výše zveřejněného textu byly odstraněny osobní údaje.

Odpovědět