Pozvánka na výroční valnou hromadu Přátel Radostína o.s.

Srdečně zveme všechny členy občanského sdružení Přátelé Radostína k slavnostnímu posezení, jehož součástí bude mimo jiné stručná rekapitulace činnosti spolku za uplynulý kalendářní rok 2011, řádná volba výboru sdružení na roky 2012-2014 (viz Stanovy), nástin připravovaných kulturně-společenských akcí roku 2012, výběr členských poplatků a společná diskuze nad vašimi připomínkami, zajímavými postřehy a nápady. Zároveň si dovolujeme připomenout, že k usnášeníschopnosti řádné valné hromady je potřeba vysoká účast členstva.

Valná hromada se bude konat v pátek 3. února 2012 od 18:00 h ve společenské místnosti Obecního úřadu v Radostíně.

Děkujeme tímto zástupcům obce za zapůjčení vhodných prostor a těšíme se na vaši hojnou účast !!!

Odpovědět