Pozvánka na jubilejní poutní slavnost sv. Rosalie v Radostíně (1832-2012)

Obecní úřad v Radostíně, ve spolupráci s občanským sdružením Přátelé Radostína, si vás dovoluje srdečně pozvat na zářijovou radostínskou pouť, zpívanou mši svatou a tradiční procesí kolem návsi ke cti svaté Rosalie, patronky naší obce. Letos si navíc připomeneme 180 let od doby, kdy se v naší malebné vesnici začal tento svátek pravidelně slavit. Pro přespolní cyklopoutníky z okolí bude připraveno slavnostní žehnání jejich kolům a po skončení procesí se spolu s panem farářem vydají ke znovuposvěcení tří poutních křížků, stojících při výjezdu z Radostína směrem na Hlubokou, dále ve směru k Velkému Dářku a k samotě Borky. Pouť bude mezitím pokračovat na obecním „Placu“ pod Dolním rybníkem, kde bude do večera zajištěno občerstvení a příjemná hudba k tanci. V upomínku na jubilejní poutní slavnost jsou připraveny pamětní listy.

Začátek mše:  v neděli 2. září 2012 od 14:00 h před kaplí sv. Rosalie u Dolního rybníka, následuje procesí kolem radostínské návsi a doprovodný program

Budeme se těšit na vaši hojnou účast !

Odpovědět