Živý Betlém v Radostíně

Staňte se na malou chvíli poutníky a připomeňte si s námi zrození Ježíška uprostřed kouzelné atmosféry vánočních svátků.
Jedinečné živé divadelní ztvárnění Betléma můžete shlédnout 25. prosince 2012 v 17:00 u Obecního úřadu v Radostíně.

Venkovní představení pro Vás již tradičně nachystali radostínští ochotníci.

Odpovědět