… kácení aleje mezi Ždírcem a Krucemburkem

Občanské sdružení Přátelé Radostína tímto vyjadřuje plnou podporu nelhostejným patriotům ze Ždírce nad Doubravou, Krucemburku a okolních obcí, kteří se ve spolupráci s neziskovou organizací ARNIKA rozhodli postavit masovému likvidování stromových alejí v bezprostředním okolí jejich domovů.

Aleje jsou nedílnou a užitečnou součástí naší kulturní krajiny, stejně jako jimi jsou již před staletími důmyslně budované rybniční soustavy s mohutnými vzrostlými stromy na jejich hrázích (pokud jsme je již nestačili pokácet), meze a úvozové cesty v polích, jako jimi jsou malebné venkovské kapličky, boží muka a návesní křížky, lemované starými vysokými lípami, nebo poslední pozůstatky zdejší rázovité lidové architektury, panských a církevních sídel. Právě tyto tradiční krajinné prvky a výtvory pokorných, pracovitých a ke svému životnímu prostředí citlivých předků dodnes spoluvytvářejí jedinečnost a krásu našich regionů – vytvářejí pocit domova, pěkné místo k žití. Nechceme zde měsíční krajinu posetou sklady, drátěnými ploty autobazarů, halami supermarketů a všudypřítomnými nevkusnými reklamami, nechceme vykořeněné vesnice „bez historie“, s vykácenými návsemi, zbořenými statky a křiklavě barevnými uniformními katalogovými domky, které jsou parodií na slovo „architektura“. Nechceme silnice bez stromořadí !

Krajina je zrcadlem našich duší, pravdivým odrazem kulturní výše našeho národa. Je-li duše falešná, prohnilá, povrchní, lhostejná, bude jistě i pohled na naši krajinu smutný a neharmonický. Nevíme jak vy, ale my takovou krajinu našim potomkům předávat nechceme !

Jsme pro opětovnou symetrickou dosadbu aleje Ždírec – Krucemburk !!!!!! Držíme vám palce ve vašem upřímném úsilí !

Přátelé Radostína o.s.

Odpovědět