Živý Betlém v Radostíně

Po dvouleté odmlce radostínští ochotníci opět secvičili tradiční vyprávění betlémského příběhu.
Přijďte 25. prosince v 17:00 k Obecnímu úřadu v Radostíně.
Všichni jste srdečně zváni!

Odpovědět