Výbor spolku

Na členské schůzi 24.10. 2015 byl řádně zvolen nový předseda, resp. predsedkyně, spolku a změny proběhly i ve výboru spolku.

aktuální předseda a výbor spolku:

předsedkyně: Ing. Martina Sedláková
první místopředseda: PhDr. Jiří Slavík
druhý místopředseda: Marek Pospíchal
tajemnice: Soňa Pospíchalová DiS.
hospodář: Petr Šmahel

Odpovědět