archiv pro kategorii

Členská schůze

19.12.2016, 23:33

Členská schůze se bude konat 27.12.2016 od 17:00 hodin v Radostíně č.p. 10.

Výbor spolku

28.10.2015, 0:06

Na členské schůzi 24.10. 2015 byl řádně zvolen nový předseda, resp. predsedkyně, spolku a změny proběhly i ve výboru spolku.

aktuální předseda a výbor spolku:

předsedkyně: Ing. Martina Sedláková
první místopředseda: PhDr. Jiří Slavík
druhý místopředseda: Marek Pospíchal
tajemnice: Soňa Pospíchalová DiS.
hospodář: Petr Šmahel

Pozvánka na valnou hromadu

9.4.2014, 23:05

Schůze členů zapsaného spolku proběhne 19. dubna 2014, tedy velikonoční sobotu, ve večerních hodinách. Bližší informace k 5. valné hromadě  naleznete v mailech, popřípadě si jej vyžádejte na e-mailové adrese: spravce@prateleradostina.cz .

Pozvánka na výroční valnou hromadu Přátel Radostína o.s.

30.1.2012, 16:17

Srdečně zveme všechny členy občanského sdružení Přátelé Radostína k slavnostnímu posezení, jehož součástí bude mimo jiné stručná rekapitulace činnosti spolku za uplynulý kalendářní rok 2011, řádná volba výboru sdružení na roky 2012-2014 (viz Stanovy), nástin připravovaných kulturně-společenských akcí roku 2012, výběr členských poplatků a společná diskuze nad vašimi připomínkami, zajímavými postřehy a nápady. Zároveň si dovolujeme připomenout, že k usnášeníschopnosti řádné valné hromady je potřeba vysoká účast členstva.

Valná hromada se bude konat v pátek 3. února 2012 od 18:00 h ve společenské místnosti Obecního úřadu v Radostíně.

Děkujeme tímto zástupcům obce za zapůjčení vhodných prostor a těšíme se na vaši hojnou účast !!!

Pozvánka na schůzi výboru sdružení

29.9.2011, 21:00

Vážené přítelkyně, vážení přátelé, vážené členstvo,

v pátek 30. září od 20:00 h se uskuteční zasedání výboru občanského sdružení Přátelé Radostína v salonku restaurace „U Šimáka“.
Jste všichni srdečně zváni.

Těšíme se na vaši hojnou účast !!!