O našem spolku

Dne 15. března 2010 bylo u Ministerstva vnitra ČR zaregistrováno občanské sdružení PŘÁTELÉ RADOSTÍNA, které si klade za cíl sdružovat občany se společnými zájmy v oblasti kultury, životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu a zachování jedinečného rázovitého charakteru obce Radostín u Vojnova Městce (vesnice Vysočiny roku 2004) jako cenného dědictví po předešlých generacích. Uvědomujeme si křehkost a zranitelnost hodnot, jež nás obklopují, chceme je chránit, udržovat a předávat budoucím. Snažíme se aktivně přispívat k tomu, aby se obec kvalitativně rozvíjela a zároveň si uchovala svoji tradiční malebnou venkovskou tvář, pro níž je obdivována a kterou již některé obce v regionu dávno ztratily (dochovaná vrcholně středověká urbanistická struktura s návesními rybníky, stylová venkovská architektura horáckého typu s dřevěnými skládanými lomenicemi, nebo se zděnými štíty se štukovou výzdobou, obloukové zaklenuté vjezdy bran, dřevěné ploty s pískovcovými sloupky, dominantní příjezdová stromořadí a majestátní věkovitá vzrostlá zeleň v intravilánu obce, staré úvozové polní a lesní cesty, ovocné sady). Vždyť jak snadno se něco bez hlubšího rozmyslu, dostatečného zájmu, úcty a porozumění, nebo dokonce jen tak z ubohé škodolibosti zboří, zničí, zmrzačí, nebo pokácí, a jak lehce může takový, leckdy zcela unáhlený a bezdůvodný zásah nenávratně poškodit po generace citlivě utvářenou harmonii celku! V krásném, jedinečném a esteticky podnětném prostředí se rozhodně lépe a spokojeněji žije, bydlí, i tvoří – stačí se jen kolem sebe více dívat, vnímat a přemýšlet pozitivněji a méně hekticky, nebýt lhostejný k tomu, co se děje a nachází mimo vlastní pozemek a občas přiložit ruku ke společnému dobrému dílu…

Zapsaný spolek PŘÁTELÉ RADOSTÍNA je oprávněn účastnit se jednání a správních řízení, mohou-li být při nich dotčeny cíle a hodnoty, vytyčené v jeho stanovách. Náplň činnosti spolku vyplývá z odbornosti a zájmů jednotlivých členů spolku, je prováděna formou obecně prospěšných akcí a kulturně-společenských aktivit (pořádání koncertů vážné a lidové hudby, ochotnických divadelních představení, tanečních zábav, cyklistických a běžkařských výletů, tématických výstav a přednášek, výsadba stromů a keřů, každoroční dobrovolnický úklid odhozených odpadků). Nabízíme bezplatné poradenství při rekonstrukcích historických objektů, při plánování novostaveb a zahrad.

Budeme upřímně rádi za Vaši přízeň, spolupráci a podporu!

PŘÁTELÉ RADOSTÍNA z.s.