Zvláštní poděkování

Chceme poděkovat společnosti OubCom za její sponzorství, které umožnilo chod těchto stránek.

Dále patří díky i Alešovi Hladílkovi za nejen technickou podporu.