Ze současnosti Radostína

Vesnice Radostín u Vojnova Městce leží v podhorské oblasti Žďárských vrchů na Českomoravské vrchovině, v nadmořské výšce okolo 628 m, uprostřed pomyslného trojúhelníku měst Chotěboř, Hlinsko v Čechách a Žďár nad Sázavou. Klidné a příjemné prostředí, zachovalá příroda, rázovité chalupy a příhodné podmínky pro letní i zimní sporty, nebo oblíbené houbaření, vytvářejí z nevelké obce významné a celoročně vyhledávané středisko regionální turistiky, umocněné navíc prestižním oceněním „Vesnice Vysočiny roku 2004“. Radostín má v současnosti přes sto padesát trvale hlášených obyvatel a velká část obytných stavení je využívána k rekreaci. V obci podniká několik menších firem, je zde restaurace s ubytováním, obchod a veřejná knihovna.

O kulturně-společenský program se během roku starají Radostínští divadelní ochotníci, členové Tenisového klubu Radostín, místní Sbor dobrovolných hasičů, Otcové zakladatelé Expedice Račín 84, nebo Český svaz žen. K bohatému vyžití přispívá nemalou měrou též náš spolek Přátelé Radostína (např. pořádáním oblíbeného „Radostínského kulturního léta“). Někteří z členů spolku působí zároveň i ve výše zmíněných spolcích.

Blízkost rozlehlého rybníku Velké Dářko (založen v roce 1480), přezdívaného s trochou nadsázky „Moře Vysočiny“ (206 ha, 616 m n.m.), přeje rozvíjení nejrůznějších vodních sportů a aktivit. Příznivce windsurfingu a kitesurfingu sdružuje Hurican club Radostín. Každoročně konaných závodů „Dračích lodí“ se na Velkém Dářku a na nedalekém rybníku Řeka u Krucemburku účastní zkušené radostínské posádky: Plovoucí jezevci, Plovoucí Kung-Pao a Plovoucí Rozárky (případně smíšený tým Plovoucí Radostín).

Opomenuta však nemůže zůstat ani pěší turistika a cykloturistika. Radostín je součástí Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, přímo sousedí s cennou přírodní lokalitou Natura 2000, s Národní přírodní rezervací Dářko, NPR Radostínské rašeliniště a s Přírodní rezervací Štíří důl. V obci se nachází poměrně ucelený soubor venkovské zděné architektury 19. století (pozdní zlidovělý klasicismus a historismus), torzo barokního hospodářského dvora žďárského kláštera, za zmínku stojí zdejší kaple sv. Rosalie, hasičská zbrojnice z roku 1895, tzv. Horní a Dolní rybník, nebo stoleté vzrostlé stromy v intravilánu obce a podél příjezdových komunikací.

Kromě značení KČT a Naučné stezky Velké Dářko prochází radostínskou návsí Santiniho cyklotrasa č. 5061 (Vojnův Městec-Bystřice nad Pernštejnem, 66 km), dálková Českomoravská stezka (cyklotrasa) č. 16 (Slavonice-Přibyslav-Hlinsko, 125 km) a přímo v Radostíně začíná nultý kilometr Podoubravské cyklotrasy č. 5127 (Radostín-Golčův Jeníkov, 51 km). V zimních měsících vesnici protínají skútrem upravované běžkařské trasy. Velké rybníky a náhorní plošiny okolních zasněžených polí a luk jsou ideální pro snowkiting. Počátkem února vrcholí radostínská běžkařská sezóna „Expedicí Račín 84 – Procházkův memoriál“, na kterou v roce 2010 navázalo v letním období (koncem července) cyklistické „Radostínské kolování – Memoriál Milana Procházky“. Svůj duchovní a památný rozměr si stále uchovává tradiční pouť k poctě sv. Rosalie, patronky obce, pořádaná vždy první neděli v září. V Radostíně je tato světice uctívána od dob morových ran v 18. století. Poutní mše a slavnostní procesí se konají každoročně od roku 1832 (s přerušením v období komunistické normalizace).