EXPEDICE RAČÍN 84 – Procházkův memoriál

Otcové zakladatelé a Obecní úřad v Radostíně, jakož to i o.s. Přátelé Radostína, srdečně zvou všechny přátele běhu na lyžích na 29. ročník

EXPEDICE RAČÍN 84 – Procházkův memoriál

Start:
Sobota 2.2. 2013 v 10.00 hod. v Radostíně před restaurací “Šimák”

Trať a kontroly klasického okruhu:
Jsou vyznačené na rubu pozvánky v oficielní orientační mapě.
Po složitém a přesném měření a velmi zdlouhavém jednání byla do mapky dodatečně zanesena kilometráž. Tratě lze volit libovolně dle lyžařských indispozic závodníků a s přihlédnutím k průjezdním kontrolám.

Občerstvení a mazání:
Je zajištěné v kontrolních stanicích. Na trať se doporučuje zásoba tekutin od různých výrobců a dodavatelů a to v množství jakémkoliv, kromě malého.

Různé:
V případě nepříznivých sněhových podmínek se závodníci vydají na známou trať pěšky. Siitonenův krok je zakázaný. Zvláště pak se zakazuje posmívat se ležícím závodníkům! Závodníci se zúčastňují závodu ve vlastním zájmu a na vlastní nebezpečí.

Pokyny a informace pro začátečníky:
V základním postoji a v leže musí lyže zachovávat rovnoběžnou polohu. Hůlkami se vyrovnává při expedičních jízdách rovnováha, je-li jaká.

Těšíme se na Tvoji účast a pamatuj, že není důležité se zúčastnit, ale zvítězit!
Buduj expediční činnost v duchu hesla: „Ať žije 30. ročník Expedice Račín 84!“

Odpovědět